Over ons

kronkel

Openbare school zijn houdt voor ons in dat ieder kind welkom is. Ons onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen, zodat onze kinderen een levensvisie kunnen opbouwen met respect en begrip voor de levensbeschouwing en maatschappij-opvatting van anderen.

 

Als school vinden we het tevens belangrijk de specifieke geborgenheid van een dorps­school te behouden en te combineren met kwalitatief goed onderwijs. We hechten veel waarde aan een prettig leer- en werkklimaat voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Normen en waarden, zoals respect voor elkaar en goede omgangsvormen, zijn voor ons van grote betekenis.

Lokhorst-01-01 OVER ONS

Hoe wij werken

kronkel

Vanuit een ordelijk en rustig schoolklimaat, waar ieder kind zich veilig voelt, streven we naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. We maken hierbij gebruik van moderne metho­den die aan­sluiten bij de kerndoelen van het basisonderwijs.

 

Behalve kennis en vaardigheden vinden we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen belangrijk. We vinden het van groot belang dat ieder kind zich thuis voelt op onze school. Als een kind zich prettig voelt zal dat positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Regelmaat geeft het kind kansen. Werken aan een vriendelijk en veilig klimaat is, naast onze groei naar vormen van adaptief onderwijs, een van de speerpunten in onze schoolontwikkeling.

 

Naast het lesprogramma geven we veel aandacht aan buitenschoolse activiteiten, culturele vorming en organiseren we rond een aantal thema’s zelf activiteiten.

Team

kronkel

Het team bestaat uit 10 leerkrachten, waarvan 6 leerkrachten een eigen groep hebben,1 leerkracht deeltaken doet in diverse groepen (incl. RT) en 1 leerkracht RT-werkzamheden verricht. Verder bestaat de directie uit de directeur en Intern Begeleider. Twee leerkrachtondersteuners en een conciërge maken het team compleet.

Juf marlie
groep 0-1

juf Marlie

groep 0-1

juf Dorien
Groep 1-2-3A
Groep 0-1
Sherlock Holmes

juf Dorien

groep 0-1/ 1-2-3b

Sherlock Holmes

juf Medy
groep 1-2-3 a

juf Medy

groep 1-2-3 b

juf Rinke
groep 1-2-3b

juf Rinke

groep 1-2-3 a

Juf Tessa
Groep 1/2/3B

juf Tessa

groep 1-2-3 a

juf Yvonne
Groep 4/5

juf Yvonne

groep 4-5

meester Bas
Groep 7/8

meester Bas

groep 7-8

meester Mark
ondersteuning alle groepen

meester Mark

ondersteuning in alle groepen

juf Janneke
intern begeleider

juf Janneke

intern begeleider/ remedial teacher

juf Maaike
Directeur

juf Maaike

directeur

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo