Verlof buiten de vakanties en reguliere vrije dagen

kronkel

In de leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Buiten de vakanties en reguliere vrije dagen is extra verlof dan ook alleen mogelijk in bijzondere gevallen. De richtlijnen daarvoor kunt u hieronder vinden.

 

Aanvragen van extra verlof kunt u schriftelijk doen middels een formulier. Dit formulier kunt u op school halen of downloaden. U kunt dat ondertekend bij de directie in leveren.

huwelijk_6