Kwink voor sociaal emotioneel leren

kronkel

Wij werken met een methode voor sociaal emotioneel leren; Kwink.

Waarom sociaal-emotioneel leren?
Uw kind leert op school enorm veel. Nast de basisvakken rekenen, lezen en taal krijgen de leerlingen ook SEL (sociaal emotineel leren) Hierbij leren de kinderen zichzelf kennen, ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van! 

Elke twee weken staat er een “Kwink van de week” centraal, waar de kinderen mee aan de slag gaan. Via Parro besteden we hier aandacht aan en u krijgt vier keer per jaar een ouderbrief met aanvullende informatie. 

Voor meer informatie: www.kwinkopschool.nl en bekijk het filmpje voor ouders via deze link

kwink logo