Nieuwsbrief januari 2024

kronkel

Allereerst wensen wij u een mooi en gezond 2024 toe. We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand. Alle kinderen hebben een leuk sinterklaasfeest gevierd, gevolgd door een sfeervol kerstfeest. Er hing een ouderwetse gezellige sfeer in school.

We bedanken iedereen voor alle hulp in deze drukke tijd.

 

Verkeersveiligheid rond de school
Wij zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, zodat we onze kinderen kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Dat is belangrijk voor nu en voor later. We zouden het zeer op prijs stellen als u aan het volgende wilt meewerken.

Halen en brengen

 1. Kom zoveel mogelijk op de fiets en te voet. Bedenk dat lopen en fietsen naar school belangrijk is voor de verkeerservaring. Een kind in de auto neemt niet zelf actief deel aan het verkeer.
 2. Begeleidt uw kind door het verkeer. Kinderen tot ca. 9 jaar kunnen nog niet alles waarnemen in het verkeer. Uw kind kan het veiligst naar school gaan als het wordt begeleid door een volwassene.
 3. Neem genoeg tijd om uw kind naar school te brengen. Doordat ouders soms te laat van huis gaan, worden onnodige risico’s in het verkeer genomen en er ontstaan chaotische situaties rondom school
 4. Als de school uitgaat, wilt u dan de uitgang vrij houden zodat het in- en uitgaan van de school soepel verloopt.
 5. Parkeer uw auto altijd in een parkeervak. Ook als u even uw kind wilt afzetten, parkeer dan ook in een parkeervak en niet 'even' in de bocht, dubbel voor andere auto’s of voor de ingangen.

Samen maken we de schoolomgeving veiliger! Geef de kinderen het goede voorbeeld en help indien nodig elkaar herinneren aan de verkeersregels die we samen opgesteld hebben.

 

Rapport
Op 1 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee. Er zullen aanpassingen in het rapport te vinden zijn. Het huidige rapport is niet meer passend bij de visie van onze school.

Graag de rapporten inleveren voor a.s. 23 januari.

 

Rapportgesprekken
Op 6 en 7 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Een week eerder krijgt u via Parro een uitnodiging waarbij u zich kunt inschrijven. U kunt ook uitgenodigd worden door de leerkracht. De leerlingen vanaf groep 4 mogen mee tijdens het gesprek.

 

Nationale voorleesdagen
Van 24 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen.

Op school zal er in deze periode veel gedaan worden aan voorlezen, boekpromotie en leesplezier. Thuis kunt u hier ook aandacht aan besteden.

Het boek Help! Een verrassing! van Miriam Bos staat deze periode centraal.

We openen op 24 januari met een bijzondere voorleesgast, op 1 februari sluiten we de voorleesdagen af. Groep 7-8 zal hierin een belangrijke rol spelen.

 

Het belang van voorlezen:
Voorlezen is naast leuk en gezellig ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het heeft effect op de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de effecten zijn.

 • Voorlezen vergroot de woordenschat;
 • Voorlezen stimuleert de fantasie
 • Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren;
 • Voorlezen daagt uit om zelf te lezen;
 • Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen;
 • Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
 • Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan

Parro
Wij ontvangen regelmatig opmerkingen van ouders over het functioneren van Parro. Wanneer u problemen met de app ervaart, kunt u deze updaten. Dit zorgt vaak voor een beter werkende app.

 

Letterfeest groep 3
Groep 3 heeft alle letters geleerd! Wij zijn trots op de leerlingen. Om dit te vieren houden wij op vrijdag 19 januari een letterfeest! Dit wordt een gezellige dag met allemaal leuke spelletjes die te maken hebben met de letters die we hebben geleerd. De leerlingen hebben allemaal een uitnodiging mee gekregen, hier kunt u aanvullende informatie op vinden.

 

Schoolvoetbaltoernooi
In de maand april vinden de verschillende schoolvoetbaltoernoien plaats. Zie hervoor het bericht op parro. Denken jullie aan het opgeven? Dit kan bij de leerkracht.

 

Banketletteractie
Ook dit jaar hebben zowel gezinnen als bedrijven weer volop gebruik gemaakt van de banketletteractie. We hebben in totaal €924,88 opgehaald, een prachtig bedrag!

Daarom willen wij, de ouderraad, via deze nieuwsbrief iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen! Deze actie gemist? Niet getreurd, ook volgend jaar gaan we weer door met deze actie. Tot dan!

 

Schoonmaakavond
Een schone school is natuurlijk heel belangrijk, zodat de leerlingen en leerkrachten op een hygiënische en verantwoorde manier hun (school)werk kunnen doen. Daarom worden dagelijks de klassen, gemeenschappelijke ruimtes en toiletten voorzien van een globale schoonmaakbeurt door een professionele schoonmaakhulp.

Om ervoor te zorgen dat ook de minder bereikbare plekken in de school goed schoon blijven, organiseert de OR een schoonmaakavond, waarbij ze de hulp van jou als ouder goed kunnen gebruiken!

Deze schoonmaakavond is op maandag 4 maart. We starten om 19:00 uur en uiteraard wordt er voor koffie, thee en wat lekkers gezorgd.

Opgeven kan in de klassenapp. Vele handen maken licht werk, dus we hopen dat je even een handje komt helpen.

 

Agenda

 • 14-23 januari: citotoetsen groep 4 t/m 7
 • 19 januari: letterfeest groep 3
 • 19 januari: groep 1,2 vrij
 • 24 januari - 1 februari: nationale voorleesdagen
 • 1 februari: rapport
 • 2 februari: groep 1,2 vrij
 • 6-7 februari: doorstroomtoets groep 8
 • 6-7 februari: rapportgesprek
 • 16 februari: groep 1,2 vrij
 • 19-24 februari: voorjaarsvakantie
 • 1 maart: volgende nieuwsbrief