Formatieplan


Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat in belangrijke mate bepalend is hoe de obs Lokhorstschool er uit ziet. Het is een puzzel om zo goed mogelijk het aantal leerlingen, de beschikbare formatie (aantal leerkrachten en ondersteunend personeel), voorkeuren, onderwijskundige uitgangspunten en de beschikbare ruimte met elkaar te verbinden. Dat is vrijwel altijd lastig. Waarom? Vaak omdat het aantal leerlingen onevenredig verdeeld is over de verschillende leeftijden. Dit, gecombineerd met de wens van het team voor enkelvoudige jaargroepen (en dus geen combinatieklassen), maakt het lastig om een perfecte match te maken.
 

Na veel gepuzzel hebben we een goede mix van leerkrachten over de verschillende groepen gevonden, maar ook gekeken hoeveel leerlingen er zijn en nog verwacht worden en of de totale omvang van de formatie daarmee in een goede verhouding staat.
U kunt de samenstelling van de huidige formatie vinden in de schoolgids


U kunt uw mening kenbaar maken via e-mail.