Actuele onderwerpen

 
Op dit gedeelte van de site willen we iedereen op de hoogte houden van de status van actuele onderwerpen. Uiteraard proberen we alles wat vers van de pers is hierop de vermelden, maar het kan zijn dat bepaalde activiteiten elkaar in snel tempo opvolgen, of juist een tijdje in beraad zijn waardoor het niet altijd mogelijk is de meest actuele status te vermelden. Bij elk van de onderwerpen wordt u uitgenodigd uw mening kenbaar te maken aan de MR. Op deze manier is de MR in staat zich een beeld te vormen van de meningen die er leven onder ouders.
 
De MR bespreekt belangrijke onderwerpen onderling en in overleg met de schooldirectie. Dit kunnen ieder jaar andere onderwerpen zijn, maar er zijn ook onderwerpen die jaarlijks terugkeren. Voorbeelden hiervan zijn de vakantieplanning, het formatiebeleid, de schoolgids en de geplande (verbeter)activiteiten uit het schoolplan (2016-2020) en daaruit voortvloeiende jaarplan.