GMR vergaderingGemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
 
Bij een bevoegd gezag met meerdere scholen is het verplicht een GMR in te stellen. In de GMR is elke MR van de scholen van de Stichting Fluvium betrokken.
De leden van de GMR worden gekozen uit de leden van de afzonderlijke MR iedere school (ouder- of personeelsgeleding). Vanuit de Lokhorstschool heeft Inge Dijkstra zitting in de GMR.
Een GMR behandelt alleen zaken die het belang van een enkele school overstijgen. Zaken die op uitsluitend een school betrekking hebben worden in de aan die school verbonden MR behandeld. 
 
GMR vergaderingen 2016-2017
 
26 september 2016
29 november 2016
18 januari 2017
13 maart 2017
16 mei 2017
28 juni 2017